Miljöpolicy

Uppsala Akustik & montage AB´s policy är att arbeta för en utveckling som värnar om miljön,
detta gäller material såväl som arbetsmiljö.
Montera produkter som redan på tillverkningsstadiet är miljöanpassade.
Verka för att produkter som monteras är om möjligt lösningsmedelsfria.
Använda leverantörer som arbetar aktivt för ett bättre miljöarbete.
Använda monteringsmetoder som är resurs- och energisnåla.
Verka för att produkter som monteras ger minimalt ”byggspill”.
Tillämpa transportsystem som ger miljövänligare totallösningar.
Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor.